Đặt một câu hỏi

Tượng công giáo 10

Tượng đá Các thánh tử đạo Việt Nam Các ảnh tượng công giáo được tôn kính một cách hết sức nghiêm túc và linh thiêng. Đăc biệt hay được gắn liền với những ơn lạ nơi các bức tượng có thâm niên lâu đời. Do vậy tượng đá được sử dụng ở nhiểu nơi và có giá trị nghệ thuật cũng như tâm linh lâu dài.
tuong-da-cong-giao-7