Đặt một câu hỏi

Mộ đá đẹp 01

Mộ đá được xây dựng bằng chất liệu đá nguyên khối có thể nói là trường tồn theo thời gian, là công trình kiến trúc để lại được cho đời sau chiêm ngưỡng.
mo_da