Đặt một câu hỏi

Long Đình Đá Đẹp-02

Long đình đá được xây dựng bằng chất liệu đá nguyên khối có thể nói là trường tồn theo thời gian, là công trình kiến trúc để lại được cho đời sau chiêm ngưỡng.
lang-03