Đặt một câu hỏi

Lăng mộ đá đẹp 01

Lăng mộ đá được xây dựng bằng chất liệu đá nguyên khối có thể nói là trường tồn theo thời gian, là công trình kiến trúc để lại được cho đời sau chiêm ngưỡng.
lang_2