Đặt một câu hỏi

Đát băm mài viền 03

Đá băm là một trong những đá phổ biến mà có thể áp dụng trong nhiều hạng mục như trang trí và lát sân vườn và đền thờ. Đá bó vỉa xanh đen sử dụng để làm mặt bàn, cầu thang và lát sân vườn.
dabam02