Đặt một câu hỏi

Cuốn thư đá đẹp 09

Cuốn thư đá hay còn gọi là bình phong đá là vật phong thủy truyền thống của người Việt Nam. Có ý nghĩa tác dụng chấn trạch, hạn chế khí xấu vào công trình nhà bạn.Cuốn thư đá thường được đặt tại chùa chiền, lăng mộ, nhà thờ họ, đình làng
Cuốn thư đá đẹp